Magma-Finlandssvensk censur-tankesmedja

"Magmas verksamhet utgår från att tvåspråkigheten är ett viktigt kännetecken för Finland som bidrar till landets kulturella mångfald såväl i dag som i framtiden. Magma är en partipolitiskt obunden tankesmedja med syfte att bana väg för nytänkande kring svenskans framtid i Finland. Magmas uppgift är att vara både analytisk och opinionsbildande."

“Magma strävar efter att upprätthålla en levande, kritisk och fördomsfri debatt på svenska som engagerar en bred publik och som stärker den finlandssvenska identiteten.”

Såg ni det i fet stil? Om Magma är det bästa som finlandssvenskar lyckas få till stånd vad gäller “kritisk och fördomsfri debatt”, så bör man vara djupt orolig. På Magma vinklas nämligen vetenskapen och kolumnister framför budskap som man som läsare verkligen bör vara på sin vakt inför, om man vill vara fördomsfri. 

När jag som läsare vill ifrågasätta tankesmedjans budskap och vill kanske kommentera och  bjuda upp till debatt kring det finlandssvenska  som inte har sin intellektuella utgångspunkt hos den arge Österbottniske bonden som ser finnar och finskan som hot, censureras man konsekvent av Magma.

Jag skall ge några exempel:

Magma publicerar:

“Svenska Språktidningen (3/2010)skriver om ett Gemensamt arv. Finlandssvenskar och svenskar har inte bara språket gemensamt, utan även en stor del av generna. En studie av över 40 000 finländares arvsmassa visar att finlandssvenskar genetiskt sett ligger närmare svenskar än finnar. Undersöknngen, som är gjord av Institute for molecular medicine Finland, visar annars att geografisk närhet är en mer betydelsefull faktor för gemensamma gener än språklig närhet. Finnar delar fler gener med nederländare och ryssar – bosatt öster om Moskva – än de gör med ungrare. Detta trots att finska och ungerska är nära besläktade språk.”

Man får lätt intrycket att finlandssvenskar står närmare svenskar än finnar, eller hur? Nå, så ligger det ju naturligtvis inte till och det vill undertecknad korrigera med följande kommentar:

Studien som refereras till säger så här, jag citerar:
” Rannikkoalueilla elävien suomenruotsalaisten kielellinen yhteys ruotsalaisiin näkyy myös geenien suurempana samankaltaisuutena verrattuna suomea puhuviin. ”
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/03/suomalaiset_outo_kansa_eurooppalaisten_joukossa_1534369.html
På ren svenska blir det ”De på kustområdena bosatta finlandssvenskarnas språkliga relation till Sverige syns även i genernas större likhet jämfört med finskspråkiga”. Detta betyder inte att finlandssvenskarna är närmare svenskar än finnar utan det betyder att de positionerar sig något närmare svenskar än vad finskspråkiga gör i genetiska distanstabeller. För alla som läst på lite om ämnet så vet vi följande: finlandssvenskarna är allra närmast finskspråkiga finländare och avståndet till svenskarna är betydligt större än till finskspråkiga från samma region. Denna studie understryker tidigare studiers resultat där finlandssvenskar konsekvent positionerar sig antingen med finnar eller betydligt närmare finnar än svenskar. I den genetiska avståndstabellen till denna studie ser man även tydligt att det genetiska avståndet mellan svenskar och finlandssvenskar är lika stort som avståndet mellan svenskar och italienare. ://www.fimm.fi/en/scientific_highlights/the_new_finnish_gene_atlas_places_finns_on_the_world-s_genetic_map/http

Vidare kan det även påpekas att finska och ungerska är definitivt inte närbesläktade språk som det även påstås av Svenska Språktidningen. Det vore önskvärt om en webbsida som kallar sig för ”tankesmedja” utgick från vetenskapligt korrekta artiklar istället för från medvetet eller omedvetet vinklade sådana.

Man undrar ju vad det var för ett farligt budskap i det där som Magma vill dölja från sina läsare? Vill Magma kanske att man skall på felaktiga grunder inbilla sig vara mer svensk än finne och därmed tryggare i sin svenskhet?

Ett annat exempel. Magma publicerar under rubriken Vår språkparadox en artikel av Torbjörn Kevin där han ondgör sig över att finska elever väljer Engelska och andra språk hellre än svenska. Jag hängde upp mig på följande :

Svenskan kämpar – som Vasabladets Kenneth Myntti noterade häromdagen – mot hårdnande attityder. Det negativa attitydklimatet påverkar självklart språkundervisningen. Att svenskan är mest i skottgluggen ändrar inte faktum att språk stöder varandra, att svenskan är en gångbar brygga över till engelska, franska, tyska etc.

På det vill jag bara säga:

Först betonar man hur viktigt det är med att lära sig språk, givetvis med de välbekanta flosklerna om hur nyttigt det vore att lära sig dessa språk via svenskan, sedan skräms man av att finska elever verkligen vill lära sig språk, och gör det. Finska elever talar utmärkt engelska och i många fall ytterligare ett eller flera språk till utan att ha lärt sig svenska ordentligt. Vad svarar ni på det? Att svenskan tappar mark i Finland bland finskatalande elever är ett tecken på att finska elever anser sig vara internationella, ja mycket internationellare än att vilja begränsa sig till ett kulturellt kallt hörn i yttre Europa där folk inbillar sig att ett marginellt språk är det de egentligen behöver.

Det här var alldeles för elakt för att någonsin bli publicerat på Magma som vill få oss att tro att finska elever trots allt borde slänga bort sin tid på ett marginellt språk som svenskan istället för att försöka att bli så bra som möjligt på det enda språk som fungerar i alla affärs och resekretsar, Engelskan. Engelskan är för övrig ett språk som är en ännu gångbarare brygga till franska eller italienska än vad svenskan är. 

Vidare undrar man varför Magma låser kommentarersfunktionen så snabbt? Är censurering och fördomar det som krävs för att få en “kritisk och fördomsfri debatt som stärker den finlandssvenska identiteten”?

Magmas verksamhet utgår från att tvåspråkigheten är ett viktigt kännetecken för Finland som bidrar till landets kulturella mångfald såväl i dag som i framtiden. Magma är en partipolitiskt obunden tankesmedja med syfte att bana väg för nytänkande kring svenskans framtid i Finland. Magmas uppgift är att vara både analytisk och opinionsbildande.”

“Magma strävar efter att upprätthålla en levande, kritisk och fördomsfri debatt på svenska som engagerar en bred publik och som stärker den finlandssvenska identiteten.”

Såg ni det i fet stil? Om Magma är det bästa som finlandssvenskar lyckas få till stånd vad gäller “kritisk och fördomsfri debatt”, så bör man vara djupt orolig. På Magma vinklas nämligen vetenskapen och kolumnister framför budskap som man som läsare verkligen bör vara på sin vakt inför, om man vill vara fördomsfri. 

När jag som läsare vill ifrågasätta tankesmedjans budskap och vill kanske kommentera och  bjuda upp till debatt kring det finlandssvenska  som inte har sin intellektuella utgångspunkt hos den arge Österbottniske bonden som ser finnar och finskan som hot, censureras man konsekvent av Magma.

Jag skall ge några exempel:

Magma publicerar:

“Svenska Språktidningen (3/2010)skriver om ett Gemensamt arv. Finlandssvenskar och svenskar har inte bara språket gemensamt, utan även en stor del av generna. En studie av över 40 000 finländares arvsmassa visar att finlandssvenskar genetiskt sett ligger närmare svenskar än finnar. Undersöknngen, som är gjord av Institute for molecular medicine Finland, visar annars att geografisk närhet är en mer betydelsefull faktor för gemensamma gener än språklig närhet. Finnar delar fler gener med nederländare och ryssar – bosatt öster om Moskva – än de gör med ungrare. Detta trots att finska och ungerska är nära besläktade språk.”

Man får lätt intrycket att finlandssvenskar står närmare svenskar än finnar, eller hur? Nå, så ligger det ju naturligtvis inte till och det vill undertecknad korrigera med följande kommentar:

Studien som refereras till säger så här, jag citerar:
” Rannikkoalueilla elävien suomenruotsalaisten kielellinen yhteys ruotsalaisiin näkyy myös geenien suurempana samankaltaisuutena verrattuna suomea puhuviin. ”
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/03/suomalaiset_outo_kansa_eurooppalaisten_joukossa_1534369.html
På ren svenska blir det ”De på kustområdena bosatta finlandssvenskarnas språkliga relation till Sverige syns även i genernas större likhet jämfört med finskspråkiga”. Detta betyder inte att finlandssvenskarna är närmare svenskar än finnar utan det betyder att de positionerar sig något närmare svenskar än vad finskspråkiga gör i genetiska distanstabeller. För alla som läst på lite om ämnet så vet vi följande: finlandssvenskarna är allra närmast finskspråkiga finländare och avståndet till svenskarna är betydligt större än till finskspråkiga från samma region. Denna studie understryker tidigare studiers resultat där finlandssvenskar konsekvent positionerar sig antingen med finnar eller betydligt närmare finnar än svenskar. I den genetiska avståndstabellen till denna studie ser man även tydligt att det genetiska avståndet mellan svenskar och finlandssvenskar är lika stort som avståndet mellan svenskar och italienare. ://www.fimm.fi/en/scientific_highlights/the_new_finnish_gene_atlas_places_finns_on_the_world-s_genetic_map/http

Vidare kan det även påpekas att finska och ungerska är definitivt inte närbesläktade språk som det även påstås av Svenska Språktidningen. Det vore önskvärt om en webbsida som kallar sig för ”tankesmedja” utgick från vetenskapligt korrekta artiklar istället för från medvetet eller omedvetet vinklade sådana.

Man undrar ju vad det var för ett farligt budskap i det där som Magma vill dölja från sina läsare? Vill Magma kanske att man skall på felaktiga grunder inbilla sig vara mer svensk än finne och därmed tryggare i sin svenskhet?

Ett annat exempel. Magma publicerar under rubriken Vår språkparadox en artikel av Torbjörn Kevin där han ondgör sig över att finska elever väljer Engelska och andra språk hellre än svenska. Jag hängde upp mig på följande :

Svenskan kämpar – som Vasabladets Kenneth Myntti noterade häromdagen – mot hårdnande attityder. Det negativa attitydklimatet påverkar självklart språkundervisningen. Att svenskan är mest i skottgluggen ändrar inte faktum att språk stöder varandra, att svenskan är en gångbar brygga över till engelska, franska, tyska etc.

På det vill jag bara säga:

Först betonar man hur viktigt det är med att lära sig språk, givetvis med de välbekanta flosklerna om hur nyttigt det vore att lära sig dessa språk via svenskan, sedan skräms man av att finska elever verkligen vill lära sig språk, och gör det. Finska elever talar utmärkt engelska och i många fall ytterligare ett eller flera språk till utan att ha lärt sig svenska ordentligt. Vad svarar ni på det? Att svenskan tappar mark i Finland bland finskatalande elever är ett tecken på att finska elever anser sig vara internationella, ja mycket internationellare än att vilja begränsa sig till ett kulturellt kallt hörn i yttre Europa där folk inbillar sig att ett marginellt språk är det de egentligen behöver.

Det här var alldeles för elakt för att någonsin bli publicerat på Magma som vill få oss att tro att finska elever trots allt borde slänga bort sin tid på ett marginellt språk som svenskan istället för att försöka att bli så bra som möjligt på det enda språk som fungerar i alla affärs- och resekretsar, Engelskan. Engelskan är för övrig ett språk som är en ännu gångbarare brygga till franska eller italienska än vad svenskan är. 

Vidare undrar man varför Magma låser kommentarersfunktionen så snabbt? Är censurering och fördomar det som krävs för att få en “kritisk och fördomsfri debatt som stärker den finlandssvenska identiteten”?

 

Advertisements

One Response to “Magma-Finlandssvensk censur-tankesmedja”

  1. Jonas Å Says:

    Bra skrivet! Magma är en censursmedja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: