Archive for the ‘Finlandssvenskt’ Category

Magma-Finlandssvensk censur-tankesmedja

June 29, 2010
"Magmas verksamhet utgår från att tvåspråkigheten är ett viktigt kännetecken för Finland som bidrar till landets kulturella mångfald såväl i dag som i framtiden. Magma är en partipolitiskt obunden tankesmedja med syfte att bana väg för nytänkande kring svenskans framtid i Finland. Magmas uppgift är att vara både analytisk och opinionsbildande."

“Magma strävar efter att upprätthålla en levande, kritisk och fördomsfri debatt på svenska som engagerar en bred publik och som stärker den finlandssvenska identiteten.”

Såg ni det i fet stil? Om Magma är det bästa som finlandssvenskar lyckas få till stånd vad gäller “kritisk och fördomsfri debatt”, så bör man vara djupt orolig. På Magma vinklas nämligen vetenskapen och kolumnister framför budskap som man som läsare verkligen bör vara på sin vakt inför, om man vill vara fördomsfri. 

När jag som läsare vill ifrågasätta tankesmedjans budskap och vill kanske kommentera och  bjuda upp till debatt kring det finlandssvenska  som inte har sin intellektuella utgångspunkt hos den arge Österbottniske bonden som ser finnar och finskan som hot, censureras man konsekvent av Magma.

Jag skall ge några exempel:

Magma publicerar:

“Svenska Språktidningen (3/2010)skriver om ett Gemensamt arv. Finlandssvenskar och svenskar har inte bara språket gemensamt, utan även en stor del av generna. En studie av över 40 000 finländares arvsmassa visar att finlandssvenskar genetiskt sett ligger närmare svenskar än finnar. Undersöknngen, som är gjord av Institute for molecular medicine Finland, visar annars att geografisk närhet är en mer betydelsefull faktor för gemensamma gener än språklig närhet. Finnar delar fler gener med nederländare och ryssar – bosatt öster om Moskva – än de gör med ungrare. Detta trots att finska och ungerska är nära besläktade språk.”

Man får lätt intrycket att finlandssvenskar står närmare svenskar än finnar, eller hur? Nå, så ligger det ju naturligtvis inte till och det vill undertecknad korrigera med följande kommentar:

Studien som refereras till säger så här, jag citerar:
” Rannikkoalueilla elävien suomenruotsalaisten kielellinen yhteys ruotsalaisiin näkyy myös geenien suurempana samankaltaisuutena verrattuna suomea puhuviin. ”
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/03/suomalaiset_outo_kansa_eurooppalaisten_joukossa_1534369.html
På ren svenska blir det ”De på kustområdena bosatta finlandssvenskarnas språkliga relation till Sverige syns även i genernas större likhet jämfört med finskspråkiga”. Detta betyder inte att finlandssvenskarna är närmare svenskar än finnar utan det betyder att de positionerar sig något närmare svenskar än vad finskspråkiga gör i genetiska distanstabeller. För alla som läst på lite om ämnet så vet vi följande: finlandssvenskarna är allra närmast finskspråkiga finländare och avståndet till svenskarna är betydligt större än till finskspråkiga från samma region. Denna studie understryker tidigare studiers resultat där finlandssvenskar konsekvent positionerar sig antingen med finnar eller betydligt närmare finnar än svenskar. I den genetiska avståndstabellen till denna studie ser man även tydligt att det genetiska avståndet mellan svenskar och finlandssvenskar är lika stort som avståndet mellan svenskar och italienare. ://www.fimm.fi/en/scientific_highlights/the_new_finnish_gene_atlas_places_finns_on_the_world-s_genetic_map/http

Vidare kan det även påpekas att finska och ungerska är definitivt inte närbesläktade språk som det även påstås av Svenska Språktidningen. Det vore önskvärt om en webbsida som kallar sig för ”tankesmedja” utgick från vetenskapligt korrekta artiklar istället för från medvetet eller omedvetet vinklade sådana.

Man undrar ju vad det var för ett farligt budskap i det där som Magma vill dölja från sina läsare? Vill Magma kanske att man skall på felaktiga grunder inbilla sig vara mer svensk än finne och därmed tryggare i sin svenskhet?

Ett annat exempel. Magma publicerar under rubriken Vår språkparadox en artikel av Torbjörn Kevin där han ondgör sig över att finska elever väljer Engelska och andra språk hellre än svenska. Jag hängde upp mig på följande :

Svenskan kämpar – som Vasabladets Kenneth Myntti noterade häromdagen – mot hårdnande attityder. Det negativa attitydklimatet påverkar självklart språkundervisningen. Att svenskan är mest i skottgluggen ändrar inte faktum att språk stöder varandra, att svenskan är en gångbar brygga över till engelska, franska, tyska etc.

På det vill jag bara säga:

Först betonar man hur viktigt det är med att lära sig språk, givetvis med de välbekanta flosklerna om hur nyttigt det vore att lära sig dessa språk via svenskan, sedan skräms man av att finska elever verkligen vill lära sig språk, och gör det. Finska elever talar utmärkt engelska och i många fall ytterligare ett eller flera språk till utan att ha lärt sig svenska ordentligt. Vad svarar ni på det? Att svenskan tappar mark i Finland bland finskatalande elever är ett tecken på att finska elever anser sig vara internationella, ja mycket internationellare än att vilja begränsa sig till ett kulturellt kallt hörn i yttre Europa där folk inbillar sig att ett marginellt språk är det de egentligen behöver.

Det här var alldeles för elakt för att någonsin bli publicerat på Magma som vill få oss att tro att finska elever trots allt borde slänga bort sin tid på ett marginellt språk som svenskan istället för att försöka att bli så bra som möjligt på det enda språk som fungerar i alla affärs och resekretsar, Engelskan. Engelskan är för övrig ett språk som är en ännu gångbarare brygga till franska eller italienska än vad svenskan är. 

Vidare undrar man varför Magma låser kommentarersfunktionen så snabbt? Är censurering och fördomar det som krävs för att få en “kritisk och fördomsfri debatt som stärker den finlandssvenska identiteten”?

Magmas verksamhet utgår från att tvåspråkigheten är ett viktigt kännetecken för Finland som bidrar till landets kulturella mångfald såväl i dag som i framtiden. Magma är en partipolitiskt obunden tankesmedja med syfte att bana väg för nytänkande kring svenskans framtid i Finland. Magmas uppgift är att vara både analytisk och opinionsbildande.”

“Magma strävar efter att upprätthålla en levande, kritisk och fördomsfri debatt på svenska som engagerar en bred publik och som stärker den finlandssvenska identiteten.”

Såg ni det i fet stil? Om Magma är det bästa som finlandssvenskar lyckas få till stånd vad gäller “kritisk och fördomsfri debatt”, så bör man vara djupt orolig. På Magma vinklas nämligen vetenskapen och kolumnister framför budskap som man som läsare verkligen bör vara på sin vakt inför, om man vill vara fördomsfri. 

När jag som läsare vill ifrågasätta tankesmedjans budskap och vill kanske kommentera och  bjuda upp till debatt kring det finlandssvenska  som inte har sin intellektuella utgångspunkt hos den arge Österbottniske bonden som ser finnar och finskan som hot, censureras man konsekvent av Magma.

Jag skall ge några exempel:

Magma publicerar:

“Svenska Språktidningen (3/2010)skriver om ett Gemensamt arv. Finlandssvenskar och svenskar har inte bara språket gemensamt, utan även en stor del av generna. En studie av över 40 000 finländares arvsmassa visar att finlandssvenskar genetiskt sett ligger närmare svenskar än finnar. Undersöknngen, som är gjord av Institute for molecular medicine Finland, visar annars att geografisk närhet är en mer betydelsefull faktor för gemensamma gener än språklig närhet. Finnar delar fler gener med nederländare och ryssar – bosatt öster om Moskva – än de gör med ungrare. Detta trots att finska och ungerska är nära besläktade språk.”

Man får lätt intrycket att finlandssvenskar står närmare svenskar än finnar, eller hur? Nå, så ligger det ju naturligtvis inte till och det vill undertecknad korrigera med följande kommentar:

Studien som refereras till säger så här, jag citerar:
” Rannikkoalueilla elävien suomenruotsalaisten kielellinen yhteys ruotsalaisiin näkyy myös geenien suurempana samankaltaisuutena verrattuna suomea puhuviin. ”
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/03/suomalaiset_outo_kansa_eurooppalaisten_joukossa_1534369.html
På ren svenska blir det ”De på kustområdena bosatta finlandssvenskarnas språkliga relation till Sverige syns även i genernas större likhet jämfört med finskspråkiga”. Detta betyder inte att finlandssvenskarna är närmare svenskar än finnar utan det betyder att de positionerar sig något närmare svenskar än vad finskspråkiga gör i genetiska distanstabeller. För alla som läst på lite om ämnet så vet vi följande: finlandssvenskarna är allra närmast finskspråkiga finländare och avståndet till svenskarna är betydligt större än till finskspråkiga från samma region. Denna studie understryker tidigare studiers resultat där finlandssvenskar konsekvent positionerar sig antingen med finnar eller betydligt närmare finnar än svenskar. I den genetiska avståndstabellen till denna studie ser man även tydligt att det genetiska avståndet mellan svenskar och finlandssvenskar är lika stort som avståndet mellan svenskar och italienare. ://www.fimm.fi/en/scientific_highlights/the_new_finnish_gene_atlas_places_finns_on_the_world-s_genetic_map/http

Vidare kan det även påpekas att finska och ungerska är definitivt inte närbesläktade språk som det även påstås av Svenska Språktidningen. Det vore önskvärt om en webbsida som kallar sig för ”tankesmedja” utgick från vetenskapligt korrekta artiklar istället för från medvetet eller omedvetet vinklade sådana.

Man undrar ju vad det var för ett farligt budskap i det där som Magma vill dölja från sina läsare? Vill Magma kanske att man skall på felaktiga grunder inbilla sig vara mer svensk än finne och därmed tryggare i sin svenskhet?

Ett annat exempel. Magma publicerar under rubriken Vår språkparadox en artikel av Torbjörn Kevin där han ondgör sig över att finska elever väljer Engelska och andra språk hellre än svenska. Jag hängde upp mig på följande :

Svenskan kämpar – som Vasabladets Kenneth Myntti noterade häromdagen – mot hårdnande attityder. Det negativa attitydklimatet påverkar självklart språkundervisningen. Att svenskan är mest i skottgluggen ändrar inte faktum att språk stöder varandra, att svenskan är en gångbar brygga över till engelska, franska, tyska etc.

På det vill jag bara säga:

Först betonar man hur viktigt det är med att lära sig språk, givetvis med de välbekanta flosklerna om hur nyttigt det vore att lära sig dessa språk via svenskan, sedan skräms man av att finska elever verkligen vill lära sig språk, och gör det. Finska elever talar utmärkt engelska och i många fall ytterligare ett eller flera språk till utan att ha lärt sig svenska ordentligt. Vad svarar ni på det? Att svenskan tappar mark i Finland bland finskatalande elever är ett tecken på att finska elever anser sig vara internationella, ja mycket internationellare än att vilja begränsa sig till ett kulturellt kallt hörn i yttre Europa där folk inbillar sig att ett marginellt språk är det de egentligen behöver.

Det här var alldeles för elakt för att någonsin bli publicerat på Magma som vill få oss att tro att finska elever trots allt borde slänga bort sin tid på ett marginellt språk som svenskan istället för att försöka att bli så bra som möjligt på det enda språk som fungerar i alla affärs- och resekretsar, Engelskan. Engelskan är för övrig ett språk som är en ännu gångbarare brygga till franska eller italienska än vad svenskan är. 

Vidare undrar man varför Magma låser kommentarersfunktionen så snabbt? Är censurering och fördomar det som krävs för att få en “kritisk och fördomsfri debatt som stärker den finlandssvenska identiteten”?

 

Advertisements

Finlandssvenskheten som får mig att skämmas

October 20, 2009

 

Finska fyllerister i Stockholm eller dopade finska skidåkare… Nej, ingenting med Finland får mig att skämmas så mycket som en del Finlandssvenskar.

Svekomaner, östsvenskar, bygdesvenskar, Finlandssvensk samling och Sfp’s mörka historia. Inte behöver man vända många stenar eller gräva särskilt djupt för att blotta ett förakt för det finska som hämtar näring från rasbiologi och språkstrider samtidigt som det blottar ett sjukligt självförhärligande. Men, kan man kalla det rasism när vi talar om två genetiskt och kulturellt väldigt lika och i många fall identiska grupper, som förvisso talar olika språk? Jo, bland Svenskfinlands fanatiker är det fullt möjligt, om man aktivt glömmer bort att man som Finlandssvensk med största sannolikhet faktiskt har ett finskt ursprung… Den gemensamma nämnaren för alla fanatiker är förstås Det Finska Hotet. Med stort H. Väldigt stort H. Det har varit stort sedan, låt mig se, 1865.

Precis, Det Finska Hotet har hotat Finlands svenskatalande befolkning i nästan 150 år. Det har aldrig varit så stort som nu 2009. Eller förresten, det var som störst 1923. Nej, det var nog som störst 1875. Som ni ser. Det Finska Hotet har alltid varit stort. Vad har Finlands svenskar gjort för att minska faran för ett utplånande av det svenska i Finland? Man har emigrerat.

Precis. Man har lämnat Svenskfinland, gissa om det underlättat Finlandssvenskens överlevnad i Finland?

Vad har Finlandssvenskar gjort för att öka den finskatalande befolkningens förståelse för och minska eventuell illvilja mot Finlandssvenskheten? Aktivt underblåst i alla andra länder avlagda förklenande rasteorier om finnar och konsekvent upprätthålla myten om att Finlands svenska talande är den samhällsbärande befolkningen utan vilka det aldrig skulle funnits något Finland. Orsaken kan ligga i att delar av den finlandssvenska befolkningen är invaggade i en självbedrägelse som lyder: Vi är en germansk, och därmed mer civiliserad, folkspillra i ett hav av ociviliserade uralska främlingar. Självbedrägelsen är resultatet av ett mytbildande upplysningsarbete som pågått lika länge som Det Finska Hotet existerat. Gissa om det gör finnen i gemen glad i hatten över finlandssvenskheten? 

Låt mig vara brutalt rakt på sak; ingen grupp har gjort mer skada för vår gemensamma nationella självkänsla som Finlands helt egna svenskatalande befolkning.  

Om det bara inte vore så pinsamt för vår svenskatalande befolkning att moderna genanalyser kombinerat med den mera traditionella släktforskningen kullkastar myten om en germansk folkspillra.  Österbottens finlandssvenskar och finnar är i praktiken genetiskt oskiljaktiga och har en lång tradition av ingifte över språkgränserna.

Det är nu just detta som får mig att skämmas. Österbottens finlandssvenskar och finnar är i praktiken genetiskt oskiljaktiga och har en lång tradition av ingifte över språkgränserna. Finnarna är lika mycket germaner som svenskarna är finsk ugrier. Ändå är det vi och de. Här har vi, inom landets gränser, ett folk med två språk, x och y, varav den grupp som talar språk x anser sig ha rätt att förringa den grupp som talar språk y, enbart för att de talar språk y.

Jag säger inte att det inte finns skillnader mellan svensktalande Lars-Göran från Vasa och finsktalande Olli-Pekka från Vaasa. Självklart finns det flera saker som gör dessa två olika men, fanatiska finlandssvenskar förstärker dessa till praktiskt taget oöverkomliga kulturella hinder, två olika världar. Det fanns förr större regionala skillnader i Finland än idag, som tydligast tog sig uttryck i hur levebrödet skaffades i olika ekologiska zoner. Dessa regionala skillnader fanns inte bara i Finland utan t. ex. även i Sverige. En del var fiskare och kanske säljägare och andra var jordbrukare långt från havet eller boskapsskötare i fjällen, alla med egna traditioner och trosföreställningar.

Hur lika kunde en ålfiskande Skåning vara med en skogsarbetare från norra Jämtland? Var skillnaden större än mellan en jordbrukare från Kalajoki eller en fiskare från Karleby? Knappast. Men det är just det som “fanatikerna” hävdar.

Det finns än idag regionala skillnader, inte bara i Finland utan överraskande nog även i Sverige. De regionala skillnaderna är märkbart mindre i Sverige tack vare ett intensivt försvenskningsarbete av Skåne, Gotland, Jämtland och Norrbotten och målinriktat utstampande av olikheter i byggandet av den svenska nationalstaten. Men i Finland har man tvärtemot intensivt arbetat för att förstärka skillnaderna. Och vilka är det som arbetat mest för att öka skillnaderna, bevara motsatsförhållande? En vild gissning? Någon?